ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS

TRÀNSIT DE VENUS

Sant Quirze del Vallès (230m) 08-juny-2004

Contactes enregistrats digitalment juntament amb senyals horaris.

Fotografies obtingudes amb càmera digital Cannon PowerShot S50 davant l'ocular del telescopi Newton Vixen de 200mm a f4.

05:20:54,1 TU - Primer contacte

05:27 TU - Per la banda sud del planeta entra una banya cap a la zona fosca, per la banda nord no es veu. El planeta no és negre. Cada vegada veig més l'entorn del planeta. Es pot reconstruir tot el planeta.

05:41:01,6 TU - Segon contacte

06:11 TU

06:17 TU
07:30 TU
07:40 TU
08:10 TU

11:04:19,3 TU - Està a punt de fer la gota, encara queda disc solar entre el planeta i la vora del sol.

11:04:38,3 TU - Hi ha un enfosquiment entre el planeta i la zona de la vora del Sol per on ha de passar.

11:04:58,1 TU - Tercer contacte - Encara hi ha una línia fina que hi ha moments que es veu i moments que no es veu. No hi ha hagut l'efecte gota. I evidentment ara ja està sortint.

11:24:19,4 TU - Quart contacte

El grup d'observadors: Jordi Bros, Xavier Bros (esquerra) i equipament d'Emili Capella (dreta)

Index ALTRES OBSERVACIONS - OTHER OBSERVATIONS


Correu electrònic per comentaris - please, send me e-mail with your comments


Tornar a la pàgina principal - Back to Homepage


Darrera actualització - Last update:

20/juny/2004